Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

4 Bình luận

  • emo tính ra tròn 300 chap truyện chưa biết lore của thằng main . 

  • ngắn thế, đù méemo đang chuẩn bị quất thì lại phải chờ. Ông sư phụ dùng đc mỗi Phong mà thanh niên dùng đc hết các nguyên tố, thế này thì là mạnh nhất truyện cho đến thời điểm hiện tại cmnr, chỉ là chưa thấy bung lụa thôi.
    Ban đầu thấy ông sự phụ deathflag vl may mà đ chết

  • Truyện đã quá
  • Mấy thằng thông mình đều chết vì thông minh hại