Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

9 Bình luận

  • Nhìn mặt Kojiro mà muốn bắn tùm lum
  • Vc đừng bắt t simp kojiro
  • Chap sau đời nhẫn giả vụt qua tâm trí hanzo trc khi hết vai, nhận cơm hộp
  • Vcl, kiếm của Luyến trụ 😂😂
  • emo nhẫn giả ám sát chứ solo thì 

  • công năng con mắt dạng như Sharingan à emo

  • Chả lẽ bộ này giờ thành chuyện tình oan nghiệt của Musashi và Kojiro emo

  • Cái mặt này không vẽ 210 thì phí
  • Bên Ragnarok nhìn ngầu bao nhiêu bên đây nhìn bê đê bấy nhiu.