Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

1 Bình luận

  • Giắc đó gái có quyền lựa chọn là đi theo Sorawo mà, do sợ thì chịu thôi, quyết định ở lại là của gái, tình thế đó sao vẹn toàn dc. Trách cứ đủ thứ bảo sorawo vô trách nhiệm mà kêu em nó qua ngủ thay vì toriko thì cũng thấy sorawo đáng tin thế nào rùi kaka
    - Rốt cục cũng tới phần giải cứu lính mỹ rùi.