Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

8 Bình luận

  • xong, bé papa hóa chaos

  • thằng main lại giả ngu r

  • Có main ở đó thì chả lo cái đếch gì cả
  • hiếm có bộ truyện tàu nào dám vẽ bạo như này emo

    • bọn tàu hình như nó khá gắt ở điểm này
  • Shhhhh 

  • Chắc bé sắp bật sức mạnh tiềm ẩn rồi đây...

  • emo