Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

2 Bình luận

  • Sự chuyển dịch từ xã hội hoá sang tư nhân hoá
  • Vâng chúng ta đang xem sự phân tích của tư bản về xhcn, khá hay