Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

3 Bình luận

  • Chính vì tính cách lẩn suy nghĩ đều bất thường của Sorawo nên khi gặp nguy hiểm thì nhỏ bình tỉnh hơn bất kỳ ai, thế mới giải cứu 2 ng mấy lần rùi.

    - Đi bán muối cùng cô ấy rùi chứ gì, sợ gái thật emo

    P/s: Nhỏ Sorawo này y chang tui kiểu đi ăn rất ghét để thừa đồ ăn, luôn ráng ăn sạch hết, chắc do thiếu thốn từ nhỏ nên nhỏ luôn trân trọng đồ ăn.

  • Suy nghĩ của Sorawo cũng bất thường chẳng kém bà Satsuki kia
  • tranh thủ vc