Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

2 Bình luận

  • chỉ cần lột đồ anh hùng ra ma vương sẽ chết vì mất máu

  • Đơn giản hốt anh hùng, ma vương tự thua