Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

4 Bình luận

  • kuroky out

  • có 1 số tác giả bề ngoài làm bìa rống nhau nhưng thật ra hàm ý lại khác nhau

  • Bộ Ragnarok kia dừng ở p1,không có p2...mình đã đợi gần 15 năm để đọc nó

  • Bánh cuốn emo