Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

2 Bình luận

  • Thằng bạn "tốt" như này cần 1 spin-off riêng
  • chà hay phết nhỉ mr.Ato