Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

1 Bình luận

  • ờ thì trong mắt đấng tạo hóa tất cả bình đẳng mà, dù sao hạt bụi này với hạt bụi bên cạnh  có gì khác nhau chứ.