Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

2 Bình luận

  •  Cho cái cảnh nhìn từ quá khứ đến hiện tại như điềm báo vậy, hic mong là ông này không bị giet, đọc thì là người có thật trong lịch sử và không bị đàn áp khi nghiên cứu

  • Tuyệt vời, truyện quá nhiều cảm xúc