Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

5 Bình luận

  • Anh em sinh đôi à, làm ta nhớ câu chuyện jacob và esau trong kinh thánh
    • Những truyện viễn tưởng hậu tận thế có nhược điểm. Giống như phim equilibrium 2002 vậy. Tuy là nói về xã hội hậu tận thế, nhưng thực ra vẫn chính là thế giới ta đang sống đây. equilibrium thì nói về quyền lực độc tài kiềm chế, đó chính là illuminati. Bộ truyện này nói nhiều về đức mẹ, tức là nói về vatican.
    • Trên trán nó có ghi một tên, là: Sự Mầu nhiệm, Ba-By-Lôn Lớn, Là Mẹ Kẻ Tà Dâm Và Sự Ðáng Gớm Ghê Trong Thế Gian. 6 Tôi thấy người đờn bà đó say huyết các thánh đồ và huyết những kẻ chết vì Ðức Chúa Jêsus; tôi thấy mà lấy làm lạ lắm. 7 Thiên sứ bảo tôi rằng: sao người lấy làm lạ? Ta sẽ cắt nghĩa cho ngươi sự mầu nhiệm của người đờn bà cùng của con thú chở nó, là con thú có bảy đầu và mười sừng. 8 Con thú ngươi đã thấy, trước có, mà bây giờ không còn nữa; nó sẽ từ dưới vực lên và đi đến, chốn hư mất; những dân sự trên đất, là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống từ khi sáng thế, thấy con thú thì đều lấy làm lạ, vì nó trước có, nay không có nữa, mà sau sẽ hiện đến.
    • Có lẽ, các tác giả họ chỉ làm được đến vậy. Đôi khi muốn biết được câu chuyện thực sự về quá khứ trước thời đại hồng thủy, quả là rất khó. Quá khứ Babel không rõ, thì sao nói được về hậu tận thế, mà thực chất là giai đoạn Bắt đầu tận thế, cho đến khi 666 trỗi dậy
    • A di đà phật