Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

1 Bình luận

  • Nụ hôn judas à, bà tác giả này cũng kinh đấy. Judas Iscariot Lại nói phần lớn bối cảnh truyện, trang phục là về hồi giáo. Lại nhắc tới "ác quỷ" jinn. Thực ra Jinn là tạo vật đầu tiên của chúa. Tương đương với bên thiên chúa giáo là thiên thần sa ngã azazel