Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

2 Bình luận

  • Th main vẽ đc cái thuốc hồi phục cấp cao mà sao k cho dùng nhỉ 🤡
    • Thế thì còn gọi gì là che dấu sức mạnh hả thằng ngu