Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

1 Bình luận

  • đọc chán chán, quá khứ đơn điệu, nhân vật tẻ nhạt, 1 màu. bắt chước ragnarok nhưng đẳng cấp chênh quá. trận này mà eli thắng t thề cai luôn manga ko bao giờ vào blogtruyen