Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

3 Bình luận

  • thì ra luân xa với cơ quan nội tiết có sự tương quan haha
  • không có gì là trùng hợp cả. Không phải ngẫu nhiên mà 7 tuyến nội tiết chính là trùng hợp với 7 luân xa