Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

4 Bình luận

  • emo bình tĩnh main ơi, game này mà chơi bằng đầu dưới là thua đó

  • Con em giận tím người
  • Đọc truyện bao lâu, lần đầu thấy main bị bóp mông
  • Cẩn thận không em thuộc hạ lại hóa thánh bây giờ đấy emo