Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

1 Bình luận

  • Manga đúng phê nó ma mị và rợn, thế satsuki đang muốn liên lạc với toriko theo lời thực thể đó nói =,=. Mẹ trẻ sowaro biết dc bao nhiu truyền thuyết đô thị đây, cảm tưởng bả biết sạch luôn ^^
    P/s: Muốn biết sowaro có thể làm đến mức nào thì cứ tấn công vợ toriko của em nó là sẽ thấy kaka.