Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

3 Bình luận

  • emo biết ngay thằng loser này sẽ quay trở lại mà

    • bro vẫn còn kiên nhẫn như tui à

       

    • emo phải ráng chờ chap con nữ chính nó quen thằng khác bác ạ. Coi trong cay cú. 

    • Sắp được 300 như thằng loser nào đó rồi