Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

2 Bình luận

  • Đúng là đẹp thật, nhìn mà mê đắm
  • Hiểu mà, Ashijin đẹp thật, như một vị thần vậy, giống như những vị thần Hy Lạp trên đỉnh Olympus, sáng tựa thần mặt trăng, đẹp như tượng tạc, nét đẹp nam tính mạnh mẽ cũng không kém phần linh hoạt. Bị mê đắm vẻ đẹp phi thực tế hoàn hảo như tỉ lệ vàng vậy cũng dễ hiểu, vẻ đẹp số học mà.