Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

3 Bình luận

  • giống trong mấy phim tập đoàn thế giới vl

  • Là sao
    • Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng ghê tởm, kẻ giết người, kẻ gian dâm, kẻ hành nghề ma thuật, kẻ thờ thần tượng, và tất cả những kẻ nói dối, thì phần của chúng là hồ lửa lưu huỳnh đang bừng cháy. Đó là sự chết thứ hai

    • Nói chung các bạn trẻ, không tham gia, không nhận tiền của Admin Ntada mới thì không phải sợ, cũng không cần hiểu