Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

5 Bình luận

  • Quá hợp gu, nhưng ngoại hình n9 làm nhầm hoài
    • lúc đầu t cũng tưởng main là nữ emo

  • Truyện quá đỉnh nhưng ít người biết đến quá Ăn đứt cả tỷ lần đống rác công nghiệp fanservice
  • Truyện hay thật sự
  • Li kì vl