Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

1 Bình luận

  • Mới chap 1 mà đã đọc thấy lũ dư luận đầu đất kia rồi! Khó chịu ghê, sao a hùng ko rep 1 câu cho chúng nó: "Vào mà cứu!" emo