Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

6 Bình luận

  • Đọc đoạn đầu cũng đoán đc con này không phải vợ th bị giết r nhưng đoán nó là người vợ trong ngôi nhà kia cơ
  • cua hơi gắt rồi ha

  • Plot twist vải
  • Đỉnh của đỉnh chóp... Manga giờ phải thế chứ đọc Tàu chưởng chỉ riết cạn chất xám...

  • emo chạy ngay đi trước khi lên dĩa

  • Hú, twist !!