Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

1 Bình luận

  • "Là 1: k bình thường" Gái đang tự nói mình đấy à, pé kia hỏi và nhờ đúng ng đúng chuyên môn luôn rùi á, gái sorawo và "saten trong bộ railgun" bắt sóng truyền thuyết đô thị nhạy lắm, chả sót 1 câu chuyên nào kaka

    P/s: Bình thường tiết kiệm ăn mì còn đi chơi với vợ cái xả láng luôn