Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

1 Bình luận

  • Linh cảm đúng r đấy, đấu vs ông chú là toang đấy nhá