Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

1 Bình luận

  • Yên lành k chịu tự dưng nổi hứng thêm ng 3 đồ vô cho nó nóng giờ thành sự thật luôn nha pé mà k dừng thứ 3 mà thành thứ N luôn rồi emo