Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

2 Bình luận

  • Hay nha
  • có cái bip, chắc lại luyện đan, uống xong chết tại chỗ