Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

2 Bình luận

  • á đù, thắng mà mất 1 tay cụ roài emo

  • BẤT NGỜ CHƯA