Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

1 Bình luận

  • Vẩn là sợ nhưng sợ cách khác mà Dion suy diển, đời nào em nó k sợ cho dc 1 cái là máy chém và còn lại là đứa điều khiển máy chém emo. Chưa kể theo thấy lị Dion này kiểu coi trong đồng đội, trung thành nhưng k mù quáng có thể cắn lại nếu gia chủ đi sai đường.