Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

5 Bình luận

  • truyện giờ nhiều nhân vật vãi cẹc, k nhớ đc hết

  • Lại 1 siêu phản diện nữa lòi ra để anh nhà đấm sml à

  • nhớ ko nhầm trong bản one thì vua ninja bị sai làm cho biến mất
  • A đù, tò mò về "Ngài ấy" là ai rùi đấy =,=, chắc dc god ban sức mạnh đây.

  • Manako chính thức về phe thiện r, chính bé nó nói muốn có phần lương thiện kìa