Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

1 Bình luận

  • Hachimaki có lẽ không phải nickname mà là chơi chữ thôi.
    Họ Yamaki, chữ Hán chắc là Bát Quyển. Bát (số 8) âm Hán là Hachi.
    Từ Hachimaki nghĩa là cái băng quấn đầu (kiểu cổ động viên bóng đá hay quấn quanh đầu ấy).
    Không rõ có nghĩa lóng gì khác không.

    • hachimaki chính là nickname của yamaki, đồng thời cũng là chơi chữ, bọn tôi quyết định không cho vào vì không cần thiết