Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

2 Bình luận

  • Sao combat dễ vậy emo

  • Chikageeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!