Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

4 Bình luận

  • Truyện ngắn vãi ........
  • Truyện ngắn vãi ........
  • Truyện đã ngắn còn gặp thằng main vô dụng vl bị tụi phản diện nó dắt như chó. Bị thằng phản diện bắt bài 3 lần nhưng đell biết làm gì