Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

8 Bình luận

 • Lại phải chờ đến 7/12
 • Đánh dấu chủ quyền nhanh có mất bh
 • "It should've been me, not him"

   

 • aaaaaaaaaa nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 • emo

 • emo

 • Thương Sakurako thật, type phụ nữ hiện đại, dám thể hiện tình yêu của mình, cũng xinh đẹp nữa. Xui cái main nhà có bến rồi.
  • Ừa, xui cái là người đến trước cũng là người mà main mong muốn được ở bên