Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

1 Bình luận

  • Ơ. Chap này hơi ngắn. Đang hay lại hết haha. Mặc dù biết hết rồi. Nhưng đọc lại vẫn cuốn quá