Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

1 Bình luận

  • sao tôi nhìn ông bố mà vẫn ko bỏ dc những suy nghĩ đó trong đầu tui ta??