Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

5 Bình luận

  • emo

  • clm, ra là bẫy Tín

  • Clm. Hóa ra nóa canh bắt Tín ak. emo RIP. Out trình vcc. Quả này giữ đc Tín thì cũng mất đi khối ae emo

  • Rip tín, cuối cùng thì LMục vẫn quá out trình chiến lược, dự là cả quân tần may ra có VT nhìn ra đc âm mưu của LM
  • emo lườm rau gắp thịt ghê quá