Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

1 Bình luận

  • Chơi bẩn kiểu này thì không cho lên Anime đúng rồi 🤣
    • sao ông k làm P3 đi

    • Mình không đủ trình để dịch á bạn. Được cái đam mê thôi. Mình donate được nếu b kêu gọi
    • Vậy sao ông biết p3 nói về cha của Tinh vậy 😱
    • À. T tìm hiểu thôi b. Fan mà. Đọc miêu tả p3 thấy vậy á