Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

1 Bình luận

  • Tokugawa hoá ra từng là đệ anh nobunaga sao cạo đầu từ bé