Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

4 Bình luận

 • ní gẻemo

 • Moi da den ở nhật emo

  • đừng phát biểu câu phân biệt chủng tộc như vậy

  • Lại có một nước thứ tư mạnh như sắt; vì sắt hay đập vỡ và bắt phục mọi vật, thì nước ấy cũng sẽ đập vỡ và nghiền nát như là sắt vậy.

   41 Còn như vua đã thấy bàn chơn và ngón chơn nửa bằng đất sét nửa bằng sắt, ấy là một nước sẽ phải phân chia ra; nhưng trong nước đó sẽ có sức mạnh của sắt, theo như vua đã thấy sắt lộn với đất sét.

   42 Những ngón chơn nửa sắt nửa đất sét, nước đó cũng nửa mạnh nửa giòn.

   43 Vua đã thấy sắt lộn với đất sét, ấy là chúng nó lộn nhau bởi giống loài người; song không dính cùng nhau, cũng như sắt không ăn với đất sét.

  • Ôi woke everywhere... thằng quangthanh? bố m thấy nó là da đen thì kêu moi da den for fun, có kẹc gì mà phân biệt chủng tộc ) Bông tuyểt việt nam à emo

  • chẳng phải là bông tuyết gì nhưng nếu có người kêu bạn là mọi thì bạn nghĩ sao, nếu không chấp nhận góp ý thì thôi

  •  Những bệnh tật chung của nhân loại, mà chúng ta cùng chia sẽ với toàn thể nhân loại. Đức DK liệt kê có ba loại bệnh như thế là bệnh hoa liễu, bệnh ung thư, và bệnh lao. Các bệnh nầy gắn liền với lịch sử của ba giống dân chánh trên địa cầu là giống dân Lemurian, giống dân Atlatean, và giống dân chánh thứ năm là giống dân Aryan.

  • Bớt khùng đi, nhân vật truyện tranh mà so với người thật, bông tuyết thì nhận là bông tuyết... cố gắng bào chữa làm gì! Cút, bố m vẫn nói, mà t nói nó là mọi bao giờ, bố m viết là moi da den nhá! Bố m đék có viết từ mọi... emo

  • Bớt ăng lại đi thằng đbrr, mày thích làm bố thì cho tao cái hẹn tao tới cắt cổ mày
  • Nói ai thế Vo Trung emo