Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

1 Bình luận

  • Dị giới đáng sợ là thế mà vào tầm nhận thức 2 gái kiểu đi du lịch mạo hiểm vậy, mấy ng khác bị biến đổi theo hướng xấu nhất, mất nhận thức hoàn toàn còn 2 gái theo kiểu nâng cấp lên vậy, có lẽ do 1 phần là do ý chí và nhận thức 2 gái khác thường mà đi hướng có lợi nhể. Thảo nào kozakura sợ đến vậy là phải rùi.