Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

1 Bình luận

  • Chả truyền thuyết đô thị nào mà sorawo k biết cả, càng lúc càng cuốn, k biết nó rút j từ bụng toriko đem vào hộp k biết, thấy rợn rùi đấy =,=. Vậy trang sau cuốn nhật ký chắc còn kinh hơn nữa.