Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

1 Bình luận

  • ồ, phụ tử, cha con, nếu k có ràng buộc của lễ nho giáo, thời loạn hay thời bình cũng đâu khác nhau