Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

1 Bình luận

  • Nghe mẻ nói con ng ai cũng có điểm mạnh và yếu nên cứ tập trung thứ mình giỏi nhất mà hóng khung cuối thui. Mia mãi đỉnh emo