Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

2 Bình luận

  • Cách để thắng 1 thanh kiếm là tất cả các thanh kiếm đó là không dùng kiếm ( súng chẳng hạnemo)

  • Tesla gặp lão này là ngon rồi, thần kiếm củ cải thì vác súng ra bắn chết mịa luôn