Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

1 Bình luận

  • hấp dẫn phết đấy, ban đầu hơi bựa, nhưng mượt hơn về sau