Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

2 Bình luận

  • ta ko nhớ lắm, theo xuân thu chiến quốc kể thì đại khái sau trận này, hình như lý mục phải thu binh phòng thủ, quân tần ko tiến lên được phải dùng kế phản gián để triệu vương giết lý mục

  • Thường thì nếu đã đúng Sách lược thì Vương Tiễn kiểu gì cũng win
    Nhưng chưa biết Á Quang fang Tư Mã Thượng kiểu gì?
    Lý Mục khinh thường đạo quân nhỏ kia có hơi quan ko ta? Khả năng là bước biến chuyển sau này!