Thể loại Gender Bender (554)

Là một thể loại trong đó giới tính của nhân vật bị lẫn lộn: nam hoá thành nữ, nữ hóa thành nam... (Không chọn thể loại này cho truyện TRAP nhé)

Xem thể loại khác

loading...

Đang tải...