Dịch vụ anh trai thuê - RMK

Dịch vụ anh trai thuê - RMK

Cô bé này không phải thuê một bộ phim, mà là thuê một người anh trai, tìm kiếm sự ấm áp hạnh phúc khi bên cạnh anh ta. Vì cha mẹ cô đã qua đời, anh cô đã thay đổi thành một con người khác nên cô bé cảm thấy mình rất cô đơn.

Điều mà cô tìm là sự ấm áp hạnh phúc cùng với gia đình của mình. 

Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

41 Bình luận